Güneş Enerji Sistemleri

Firmamız güneş enerji sistemleri kurulumlarını anahtar teslimi yapmaktadır. Solar sistem projelendirme, uygulama konularında uzaktan izleme, işletme, arıza bakım, enanter yönetimi hizmetleri sunmaktayız.

TASARIM

• Çatınızı verimlilik esaslarına göre, sanal ortamda mikro parçalara ayırarak

• Kayıp unsurlarının etkilerini minimuma indirecek çatı alanlarını kullanarak

• Lokasyon, tesis/çatı yerleşimi, kayıp unsurları, lokal iklim koşulları ve çevresel şartlara en uygun ürün ve ekipmanları tercih ederek

• İnşa ettiğimiz ve varlık yönetim hizmeti verdiğimiz GES’lerde, farklı marka ve modellerde +1.000.000 adet güneş paneli, +8.000 adet evirici ve diğer birçok ürün/ekipman işletmeciliğinden edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi kullanarak

• Güneş Paneli – DC kablolar – Eviriciler – Alçak/Orta Gerilim Panoları başta olmak üzere, kullanılan tüm sistem bileşenlerinin birbiri ile uyumlu çalıştıran

• Toplam sistem kayıplarını minimize edecek

• Tasarladığımız sistemde genel olarak çoklu MPPT donanımlı eviriciler kullanıyoruz. Her bir mikro çatı bölgesindeki enerji üretimini ayrı değerlendiriyoruz. Her bir evirici ayrı bir üretim tesisi gibi çalışacak şekilde

PROJE

• Tesisinizin sözleşme gücüne göre ve çatı alanınıza göre değil; tarafınıza sunulan farklı verimlilik ve güç değerlerinin yer aldığı yatırım değerlendirme raporundan tercihinize göre;

  • Elektrik pafta ve hesapları
  • Genel yerleşim paftaları
  • Topraklama pafta ve hesapları
  • Statik hesap, rapor ve paftaları
  • Diğer tüm bilgi, belge ve dökümanları içeren
  • İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından onaylanmış

FİZİBİLİTE RAPORU

• Tesisinize ait en az 1 yıllık elektrik tüketim verisi ile

• İleri vadeli elektrik enerjisi ihtiyacınıza ilişkin alternatiflerin sonuçlarına göre

• Elektrik piyasasının son 12 yılını ve fiyat değişimlerini dikkate alarak,

• Yatırımınıza yön verecek, sağlıklı karar almanıza destek olacak, ileri vadeli fiyat senaryoları ile

• Regülasyona tabi tüketiciler ve son kaynak tedarikçisi müşteriler için tabi oldukları tedarik sistemine özel fiyat projeksiyonlarına göre

• Mevzuat kapsamında yayımlanan dağıtım bedeli hesaplama sistematiğinin fizibilite nakit akış modeline uyarlanmış hali ile

• Açıklama: Mevzuat gereği elektrik enerjisi dağıtım bedeli sistemin veriş-çekiş yönünde çalışması durumlarına göre%100 -%50 -%0 oranlarında, duruma göre değişken indirimler sağlanmaktadır. Bu mekanizmanın sağlıklı çalışabilmesi için saatlik detayda üretim-tüketim analizi yapabilen bir alt yapı ve veri kaynağına ihtiyaç vardır.

• Farklı finansman koşullarına göre esnek yatırım geri dönüş hesapları, iç karlılık, nakit akışı v.b. karar destek argümanları ile

• Sonuç olarak; gerçeğe en yakın fiyat, maliyet, tüketim/üretim profilleri ve kaynak kapasite bilgileri ile oluşturulmuş bir yatırım analiz raporuna evrilen,

ASSET MANAGEMENT

Güneş Enerji Üretim Santrallerinin herhangi bir finansal varlıktan farkı yoktur. Sürdürülebilir yüksek performans için bütüncül bir sistem yönetim yaklaşımı gerekir.

I-TRACK

INSOS Analitik, diğer adı ile I-Track servis modeli ile; -Kapsamlı alarm alt yapısı ile gerçek zamanlı performans izleme -Entegre mobil iş gücü yönetim sistemi ile yüksek performans -Arıza ve performans kaybı tespit edildiği anda hızlı aksiyon -Saha erişimi ve operasyon süreleri kayıt altında, şeffaf ve izlenebilir -Personel ve araçlar kayıt altında, ilgili raporlar e-postanızda -Saha personellerine bilgi, tavsiye ve doğru müdahale şeklini canlı ve etkileşimli şekilde sağlayacak destek hizmeti Beklentilerinizden çok daha yüksek kalitede hizmet alır, karlı çıkarsınız!

INTENSIVE CARE

• İzleme ve Performans Yönetim Merkezinden alınan anlık veriler ve periyodik raporları dijital platformda saha ekiplerine iletiriz • Müdahale süresi, onarım süresi ve kayıp enerji miktarını en aza indiririz • Şebeke kesintilerini anlık takip ve tespit eder, elektrik dağıtım şirketleri ile doğrudan iletişim kurarız • İş güvenliği hususlarına azami özen gösterir, iş kıyafetlerimizi ithal yanmaz kumaşlardan özel olarak diktirir, standartlara uygun güvenlik malzeme ve ekipmanları kullanırız • Uluslararası standartları uygular, ürün ve ekipmanların garanti koşullarına dikkat ederiz.

EPC - 3D MODELLEME

• Herhangi bir lokasyonda değil tesisin bulunduğu alanda; • Tüm çevresel etkiler dikkate alarak;(gölge unsuru bina, ağaç v.b. yapılar, ışık kırıcı diğer çevresel yükseltiler) • Ölçekli ve aslına uygun şekilde • Dijital platformda • Ulusal ve Global ışınım veri tabanı ve varlık yönetim hizmeti verdiğimiz GES’lerden son 3 yılın 15’er dakika aralıklı ışınım veriler ile yüksek çözünürlüklü, güvenilir data seti ile • Mimari yapı kaynaklı gölge unsuru tüm yapılar analiz edilerek • Tesis lokasyonunda güneşin konumunu 365 gün boyunca dakika hassasiyetinde simüle ederek • HER BİR GÜNEŞ PANELİNDE oluşabilecek kayıpları ayrı ayrı tespit ederek • Gelecekte, tesis çatısına HVAC sistemi, baca sistemi v.b. yapılar eklemeyi düşünüyorsanız, henüz bu yapılar inşa edilmeden olası etkilerinin analizi ile • İşletme kolaylığı sağlamak adına en uygun alanlarda, maksimum enerji verimliliği esasına bağlı kalarak, kablo tavası, bakım yolu gibi operasyon alanları sağlayarak