ELEKTRİK

AG TAAHHÜT ve PROJE YÖNETİMİ

Aydınlatma (Showroom,Tünel,Bahçe vs.) Proje ve Taahhüt İşleri

Topraklama ve Parafudr Tesisatı Proje ve Taahhüt İşleri

Dış Yıldırımlılık (Aktif Paratoner) ve İç Yıldırımlılık (AG Parafudr) Proje ve Taahhüt İşleri

Yangın İhbar ve Telefon Tesisatı ile Güvenlik Sistemleri Elektrik Tesisatı Proje ve Taahhüt İşleri

BusBar

Sistemleri Proje ve Taahhüt İşleri

AG Senkronizasyon Sistemleri Proje ve Taahhüt İşleri

Bina Otomasyon Sistemleri

Exproof Elektrik Tesisatı Proje ve Taahhüt İşleri

Hastane Elektrik Tesisatı Proje ve Taahhüt İşleri

Otel Elektrik Tesisatı Proje ve Taahhüt İşleri

CCTV Uygulamaları Proje ve Taahhüt İşleri

Telekomünikasyon ve KABLO – TV Sistemleri Proje ve Taahhüt İşleri

Fiberoptik Kablo Tesisatı Proje ve Taahhüt İşleri

SCADA Sistemi ile Kesicilerin Uzaktan Kumandalı Kontrolü Proje ve Taahhüt İşleri

Enstrümantasyon Sistemleri Elektrik Tesisatı Montajı

DSlam Proje ve Taahhüt İşleri

GPon Proje ve Taahhüt İşleri

» ENERJİ KALİTESİ

AG Filtresiz Kompanzasyon Sistemleri

AG Filtreli Kompanzasyon Sistemleri

YG 6300V3300V

Kompanzasyon Sistemleri

Enerji İzleme ve Güç Analizi Sistemleri

» YG TAAHHÜT ve PROJE YÖNETİMİ

Dağıtım Merkezi, İndirici Merkezler ve Şalt Sahaları Proje ve Taahhüt İşleri

Uzaktan Kontrollü Modüler KÖK (Kesicili Ölçü Kabini) Binası Proje ve Taahhüt İşleri

OG Senkronizasyon Sistemleri

DMİ Radar Tesisleri Proje ve Taahhüt İşleri

OG – YG Trafo Merkezi ve Şalt İstasyonu Elektrik Tesisat Proje ve Taahhüt İşleri

» OTOMASYON SİSTEMLERİ

Enerji Otomasyon Sistemleri

Enerji Faturalama Sistemleri

Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri

Yük Atma ve Alma Sistemleri

Telemetri Telekontrol Uygulamaları

Kojenerasyon Santralleri Otomasyonu

Akıllı Bina ve Bina Otomasyon Sistemleri Projelendirilmesi ve Montajı

Hazır Beton Santralleri Otomasyonu

Atıksu ve İçme Suyu Arıtma Tesisleri Otomasyonu

Pompa İstasyonları Otomasyonu

» MCM SİSTEMİ

Arıza Erken Uyarı Sistemi (Kestirimci Bakım) Uygulamaları

Sistem Tasarımı

Görüşmek İçin Arayınız

Uzman kadromuz ile sizden gelecek telefonu beklemekteyiz.

Arayınız

TAAHHÜT ve PROJE YÖNETİMİ

Proje aşamasından başlayarak; yatırım ve uygulama aşamasını kapsayan elektrik tesisat uygulamalarını kapsamaktadır. Mühendislik desteği sağlayarak yatırımların ve uygulamaların gerçekleştirilmesi sağlanır.

Amacımız, uygulama için, en ekonomik, nitelikli, esnek ve yatırımcının istediği koşullarda ve öngörülen sürede, tasarımın ve uygulamanın yapılmasını sağlamak, bu konuda oluşacak maliyeti minimum seviyeye çekmek ve enerji tasarrufu sağlamaktır. Aynı zamanda, optimum sistem çözüm alternatifleri arasında analiz yaparak müşterinin orta ve uzun vadede istediği bir altyapıya sahip olmasıdır.

Müşterilerle yapılan sözleşmeler ile taahhüdün yanısıra proje yönetimi hizmetlerinin yapılması mümkündür.Bu hizmet çerçevesinde iyileştirme önerilerinin sunulması, tedarikçi ve uygulamacı firmaların seçimi, uygulamaların takibi, şantiye organizasyonunun yapılması şeklinde verilir.

Taahhütlerimizde Müşteriye Sağlanan Faydalar

Yatırımcı, tüm uygulamaları, çeşitli tedarikçi firmalardan aldığı hizmetleri uzman ekipler desteğiyle tek elden alır.Yatırımcıya, projenin tüm safhalarında; planlamadan, tasarım ve uygulamaya kadar tüm aşamalarda; ekonomik, güvenilirlik, konfor ve verimlilik ilkelerine uygun çözüm önerileri sunulur.

Yatırımcıya, uygulamacı olmanın bilgi ve deneyimi ile proje yönetimi hizmeti verilir.

şletme tecrübesinden faydalanılarak; müşterinin işletme döneminde karşılaşacağı sorunların giderilmesi ve maliyet düşürücü tedbirlerin alınması proje safhasında gerekli bilgive uyarılar yapılır.

Komple proje finansmanı çözümleri hazırlanır.

Proje Yönetimi Hizmet Kapsamı

Planlama ve bütçelendirme, bütçe ve plana uygun projelendirme, tasarım ve yapım ihale dosyasının hazırlanması, teklif değerlendirme, kredi finansmanına uygun altyapı hazırlanması, uygulama/kontrollük, sözleşme yönetimi, devreye alma ve kabul hizmetleri, Proje Yönetimi hizmetlerimizin kapsamındadır.

Görüşmek İçin Arayınız

Uzman kadromuz ile sizden gelecek telefonu beklemekteyiz.

Arayınız

UYGULAMA

Güç Dağıtım Sistemleri (YG-AG Şalt Tesisleri, Trafo, Kablaj vb)

Aydınlatma Sistemleri

Yangın Alarm Sistemleri

Data & Voice Sistemleri

Profesyonel Ses Sistemleri (HiFi)

Profesyonel Sahne Aydınlatma Sistemleri

Yedek Güç Sistemleri

Kartlı Giriş, Su ve Gaz Algılama

Güvenlik Sistemleri

Kapalı Devre Televizyon Sistemleri

TV Sistemleri

Fiber Optik Dağıtım Sistemleri

Simultane Tercüme, Sahne Aydınlatma,Sistemi

Aydınlatma ve Enerji ve Bina Otomasyonu

Turnikeler, Xray

Metal Arama Detektörleri

Bina Tipi Baz İstasyonu Kurulum ve Montajı

Kule Tipi Baz İstasyonu Kurulum ve Montajı

Indoor Sahaların Kurulum ve Montajı

Survey ve TK Dosyaları Hazırlanması

Design ve EIRP Dosyaları Hazırlanması

Single Site Verification Ölçümleme ve Dosyalarının Hazırlanması

Görüşmek İçin Arayınız

Uzman kadromuz ile sizden gelecek telefonu beklemekteyiz.

Arayınız

İŞLETME SORUMLULUĞU

30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde trafolu müşterilerin işletme sorumluluğunu üstlenen bir elektrik mühendisi ile anlaşmaları gerektiği açıkça belirtilmiştir.

Buna istinaden biz işletme sorumluluğunu üstlendiğimiz tesislerde bir dizi iyileştirme yapabilmek ve tesislerde enerji sıkıntısı yaşanmaması için ileride oluşabilecek sıkıntılarla ile ilgili çözüm üretmek için bu sorumluluğu üstlenmeye başladık.

İşletme sorumluluğunun üstlenilmesini müteakip aylık ve yıllık olarak iki uygulama yapıyoruz.

YILDA BİR KEZ YAPILACAK HİZMETLER

Trafonuzun ve trafo hücrelerinin kontrolünün yapılması.

İşletme, koruma, parafudr, UPS ve telefon santrallerinin topraklama değerlerinin ölçülüp tarafınıza raporlanması.

Kompanzasyon panonuzdaki kondansatörlerin ölçümünün yapılıp tarafınıza raporlanması.

A.G. Ana Dağıtım Panolarınızın ölçüm sonuçlarının tarafınıza raporlanması.

Tek hat şemalarının çizilip tarafınıza teslim edilmesi.

Hücre yerleşim detaylarının çizilip tarafınıza teslim edilmesi.

AYDA BİR KEZ YAPILACAK HİZMETLER

Tesisin ziyaret edilmesi ve check‐in listimize göre kontrollerin yapılması.

Sonuçların 2 nüsha halinde hazırlanması ve karşılıklı imzalanmak suretiyle teslim edilmesi.